Uvjeti poslovanja

Pietroandpietro.com je internetska stranica tvrtke Natura d.o.o. koju tvrtka upotrebljava kao internetsko prodajno mjesto odnosno internetsku trgovinu.

Pietroandpietro.com internetska trgovina za vašu je privatnu uporabu i upotrebljava se bez ikakvih naknada, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni. Molimo vas da Uvjete kupnje koji slijede obvezno pažljivo pročitate prije uporabe www.pietroandpietro.com odnosno pietroandpietro.com internetske trgovine u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na stranici ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada kupujete naše proizvode online ili posjećujete našu internetsku stranicu radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i suglasni s ovim Uvjetima kupnje. U suprotnom, tvrtka Natura d.o.o. oslobođena je svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima kupnje, tada nemojte upotrebljavati ovu internetsku stranicu da biste kupili proizvode ili pribavili informacije o njima, već posjetite PIETRO & PIETRO prodajno mjesto gdje će vam naše stručno i ljubazno osoblje dati sve potrebne informacije i gdje možete kupiti ili naručiti proizvode iz našega prodajnog asortimana.

Pojmovi

Prodavatelj je trgovačko društvo Natura d.o.o., Srnegla 21, Mala Huba, Buzet, Istra, Hrvatska, OIB: 05878740110, broj telefona: +385 52 554 057, e-pošta: info@pietroandpietro.com.

Pietroandpietro.com internetska je stranica u vlasništvu Prodavatelja čija se uporaba ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i uporabi daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

Online kupnja je ostvarivanje kupnje proizvoda putem pietroandpietro.com internetske trgovine.
Proizvodi su svi artikli istaknuti u pietroandpietro.com internetskoj trgovini, koje je moguće kupiti putem stranice.
Na stranici www.pietroandpietro.com možete pronaći sve informacije o njezinu sadržaju i/ili ostvariti kupnju.
Korisnik pietroandpietro.com internetske trgovine svaka je osoba koja internetsku stranicu www.pietroandpietro.com posjećuje da bi ondje kupila oglašeni proizvod ili o njemu dobila više informacija.

Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se upotrebljava za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je, temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima uporabe tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova odnosno o sustavima za obeštećenje te načinu na koji se potrošač njima može koristiti.

Sve se prethodno navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, primjenjuju u ovim Uvjetima kupnje.

Uvjeti kupnje

Putem internetske trgovine pietroandpietro.com moguće je izvršiti kupnju za područje zemalja članica Europske unije (EU), što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na navedenom području. Ako korisnik upotrebljava pietroandpietro.com internetsku trgovinu, smatra se da je upoznat s prethodno navedenim Uvjetima kupnje te da ih prihvaća. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi sa spornim pitanjima koja bi mogla proizići iz činjenice da Korisnik pietroandpietro.com internetske trgovine nije pročitao Uvjete kupnje.

Registracija

Za kupnju na internetskoj trgovini pietroandpietro.com nije potrebna registracija.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a za djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnici pietroandpietro.com internetske trgovine dužni su unijeti točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca kupnje, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi pietroandpietro.com internetska trgovina.

Narudžba proizvoda

Online se kupnja može ostvariti bez registracije u internetskoj trgovini pietroandpietro.com.
Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su u internetskoj trgovini pietroandpietro.com. Proizvodi se naručuju tako da se stave u košaricu iz koje je moguće prijeći na sljedeći korak, a to je plaćanje. Nakon unosa podataka za slanje i izvršenja transakcije, proizvodi su naručeni te neopozivi. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključuje se u trenutku plaćanja proizvoda.
Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-poštom i/ili telefonski u vezi s naručivanjem zamjenskog proizvoda ili otkazivanjem narudžbe. Svi će ostali naručeni proizvodi biti isporučeni.

Otprema i dostava proizvoda

Proizvodi koji su plaćeni bit će isporučeni Kupcu u roku od otprilike pet radnih dana i to unutar radnog vremena Prodavatelja tj. između 8 i 16 sati, odnosno unutar radnog vremena kurirske službe putem koje se vrši dostava. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na svoj žiroračun ili od trenutka kada je odobrena autorizacija kreditne kartice. Ako Prodavatelj kupljeni proizvod nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U tom slučaju Kupac ima pravo na raskid Ugovora.

Iznos dostave se obračunava prema kategoriji proizvoda.

Dostavu vrši Prodavatelj (njegovi zaposlenici) ili jedna od dostavnih službi (Hrvatska pošta, Integralog, GLS i slično).
Proizvodi će biti složeni i zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda, Kupac je dužan pregledati pošiljku na sljedeći način:

 • provjeriti postoje li vidljiva veća vanjska oštećenja na pakiranju – kupac u tom slučaju može odbiti preuzeti pošiljku ili je može preuzeti ako je u mogućnosti odmah po primitku paketa pregledati sadržaj pakiranja
 • nakon što pošiljku preuzme, dužan ju je odmah otvoriti (u roku od 10 minuta nakon preuzimanja), usporediti dostavljene proizvode s računom te, ako nešto nedostaje ili uoči bilo kakvu nepravilnost, odmah to prijaviti Prodavatelju jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

Provjera ispravnosti narudžbe pri preuzimanju dostavljenih proizvoda ovisi o Kupcu. Kupac je, potpisom potvrde o primitku pošiljke, suglasan da nema prigovora na vanjski izgled pakiranja isporučenih proizvoda. Ako je Kupac prilikom pregleda netom dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati Prodavatelju jer se naknadne reklamacije neće uvažiti.

Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za uporabu proizvoda, tehničku uputu, izjavu o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati ako ne postoji razlog za reklamaciju. Ako je Kupac potpisao potvrdu o primitku pošiljke, smatra se da je pregledom pošiljke ustanovio da su preuzeti proizvodi bez vanjskih oštećenja. Kupac provjerava ispravnost njezina sadržaja pregledom unutrašnjosti paketa netom nakon preuzimanja pošiljke. Ako kupac ne prijavi uočene nedostatke odmah prilikom pregleda robe, unutrašnjost će se paketa smatrati zadovoljavajućom.

Ako Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.
Naručeni se proizvodi dostavljaju do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac, već samo do ulaza u stambenu zgradu. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Troškovi dostave

Unutar Hrvatske: Za sve narudžbe iznad 60 EUR unutar Republike Hrvatske dostava je besplatna. Za narudžbe manje od 60 EUR cijena dostave iznosi 3,99EUR.

Unutar EU: Za sve inozemne isporuke (samo zemlje unutar EU) cijena dostave za narudžbe do 100 EUR iznosi 20 EUR. Za narudžbe iznad 100 EUR cijena dostave iznosi 30 EUR.

Plaćanje

Proizvode naručene u pietroandpietro.com internetskoj trgovini s troškovima dostave, ako ih ima, Kupac se obvezuje platiti Prodavatelju jednim od načina plaćanja navedenih na sljedećoj poveznici: Načini plaćanja.

Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja.
Prodavatelj jamči da će proizvod koji se upotrebljava sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. Prodavatelj se obvezuje da će, u slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka, popraviti ili zamijeniti proizvod u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014.) Kupac može podnijeti putem pošte ili e-pošte, kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama Prodavatelja na adresi: Srnegla 21, 52420 Mala Huba, Buzet, Istra, Hrvatska. Ako se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Podaci za slanje prigovora:

 • poštom – na adresu: Srnegla 21, 52420 Mala Huba, Buzet, Istra, Hrvatska
 • e-poštom – na adresu: shop@pietroandpietro.com

ili izravno u poslovnim prostorijama tvrtke Natura d.o.o. na adresi: Srnegla 21, 52420 Mala Huba, Buzet, Istra, Hrvatska. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim na isti i odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za slanje.

Prodavatelj će, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor Kupca najkasnije u roku od 15 dana od datuma primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Izmjena

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman i cijene proizvoda te druge podatke u vezi s internetskom trgovinom pietroandpietro.com, kao i sav preostali sadržaj internetske trgovine pietroandpietro.com. Korisnici internetske trgovine pietroandpietro.com dužni su prilikom svakog posjeta internetskoj stranici pregledati njen sadržaj. Postupanje suprotno navedenim uvjetima oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Intelektualno vlasništvo

Prodavatelj Kupcima daje pravo na uporabu svih usluga internetske trgovine pietroandpietro.com samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena je sadržaja na internetskoj trgovini pietroandpietro.com u bilo kojem obliku zabranjena, jednako kao i kopiranje, javno izvođenje i slično. Uporaba sadržaja internetske trgovine pietroandpietro.com na drugim web stranicama je zabranjena.

Prodavatelj zadržava pravo ustupiti prava za objavljivanje bilo kojeg materijala i dijelova internetske trgovine pietroandpietro.com trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
Pri kupnji bilo kojeg proizvoda koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne ustupa nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača/distributera proizvoda.

Ostale internetske stranice

Ako internetska trgovina pietroandpietro.com odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih internetskih stranica trećih osoba, važno je znati da navedene stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja te se ovi Uvjeti kupnje u slučaju uporabe navedenih internetskih stranica u ovom slučaju ne primjenjuju u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te internetske stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od drugih stranica ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj za to ne snosi nikakvu odgovornost.

Ostalo

Tehničke su specifikacije pojedinih proizvoda preuzete od strane proizvođača. Prodavatelj ne odgovara za moguće pogreške u opisu proizvoda. Točan opis i karakteristike proizvoda Kupac može zatražiti na adresi e-pošte: shop@pietroandpietro.com.
Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućavaju pristup pietroandpietro.com internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom uporabe pietroandpietro.com internetske trgovine ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sličnog te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju uporabu pietroandpietro.com internetske trgovine.

Informacije o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 1. Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.
 2. Rok je prekluzivan i počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
 3. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će, uz svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, navesti još i broj narudžbe, broj računa te šifru i naziv artikla za koji želi raskid Ugovora.
 4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 5. Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da, kod ugovora sklopljenih na daljinu, roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana otkad je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci o raskidu ugovora. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka ranije navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 6. Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca o raskidu ugovora, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je Kupac platio na temelju ugovora. Prodavatelj nema obvezu izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se služio Kupac prilikom plaćanja, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac nije obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
 7. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
  • Prodavatelj ugovor u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  • Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da, ako prilikom takvog posjeta uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao Prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimki ili videosnimki, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju; ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 8. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 9. Kupac može elektronički ispuniti i poslati primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na internetskoj stranici Prodavatelja.
 10. Prodavatelj će Kupcu dostaviti potvrdu o primitku obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira na to je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti je morao znati za te izjave ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Podaci koje prikupljamo

Koje podatke prikupljamo?

Tijekom normalne uporabe internetske stranice www.pietroandpietro.com preuzimaju se neki osobni podaci čiji je prijenos neophodan u uporabi internetskih komunikacijskih protokola. Riječ je o podacima koji nisu povezani s određenim pojedincima, ali bi po svojoj prirodi mogli omogućiti identifikaciju korisnika putem obrade i povezivanja s podacima trećih strana. Ta kategorija podataka uključuje IP adresu ili nazive domena računala upotrebljavanih od strane korisnika povezanih s internetskom stranicom, URI (Uniform Resource Identifier) adrese traženih resursa, vrijeme zahtjeva, metodu upotrebljavanu za podnošenje zahtjeva na server te ostale parametre koji se odnose na operativni sustav i korisnike. Ti se podaci upotrebljavaju samo za dobivanje anonimnih statističkih podataka na internetskoj stranici i za provjeru pravilnog rada te se brišu odmah nakon obrade.

Kolačići (cookies)

Kolačići su tekstualne datoteke koje se nalaze na vašem računalu kako bi prikupile standardne internetske informacije o ponašanju posjetitelja. Ove se informacije koriste za praćenje uporabe internetske stranice i za sastavljanje statističkih izvještaja o aktivnostima internetske stranice. Postavke svojeg preglednika možete podesiti tako da kolačiće ne spremate. Međutim, u nekim slučajevima neke od funkcionalnosti naše internetske stranice zahtijevaju kolačiće i možda neće pravilno raditi ako ih ne prihvatite.

Podaci koje prikupljamo o vama

Prikupljamo osobne podatke o vama kada šaljete upit s pomoću obrasca na stranici za kontakt. Podaci o uporabi internetske stranice prikupljaju se s pomoću kolačića.

Kako ćemo upotrebljavati vaše podatke

Prikupljamo statističke podatke o posjetima svih posjetitelja internetske stranice kako bismo optimizirali svoje internetske stranice. Nećemo dijeliti vaše podatke s trećim stranama u svrhu marketinga ili u bilo koju drugu svrhu. Vaše osobne podatke nećemo obrađivati ni na koji način koji nije opisan u ovim pravilima privatnosti. Vaši će osobni podaci biti obrađeni samo u svrhu za koju ste nam dali privolu.

Marketing

Naša internetska stranica može sadržavati poveznice za druge internetske stranice. Navedena se pravila privatnosti odnose samo na stranicu www.pietroandpietro.com te biste, kada posjetite druge web stranice, trebali pročitati njihova pravila privatnosti.

Pristup vašim podacima, izmjenama i drugim pravima

Možete nas zatražiti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netočnima. Imate pravo zatražiti kopiju podataka koje pohranjujemo o vama. Ako želite kopiju svojih osobnih podataka, molimo vas da nam pošaljete e-poštu na adresu info@pietroandpietro.com. Također, možete zatražiti da obrišemo sve vaše osobne podatke koje smo pohranili.

Prava u vezi s osobnim podacima

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) regulativa je Europske unije koja štiti vaše osobne podatke i zahtijeva da se prikupljaju u skladu sa zakonom pod strogim uvjetima te u opravdanu svrhu. Osobe ili organizacije koje prikupljaju vaše podatke i upravljaju vašim osobnim podacima moraju ih zaštititi od zloupotrebe te moraju poštivati određena prava vlasnika podataka koja su zajamčena zakonom EU.

Prava zajamčena općom uredbom o zaštiti podataka:

 • pravo na pristup: pojedinci imaju pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se njihovi osobni podaci ili ne i, gdje je to slučaj, mora im se omogućiti pristup tim podacima
 • pravo na ispravak: pojedinci imaju pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke
 • pravo na zaborav: u određenim slučajevima pojedinci imaju pravo zatražiti brisanje njihovih osobnih podataka
 • pravo na ograničenje obrade: pojedinci imaju pravo zatražiti ograničenje obrade, primjenjivo na određeno razdoblje i/ili određene situacije
 • pravo na prenosivost: pojedinci imaju pravo preuzeti svoje osobne podatke u strukturiranom obliku i imaju pravo prenijeti osobne podatke trećoj strani
 • pravo na prigovor: u pojedinim slučajevima pojedinci imaju pravo prigovora na obrađivanje njihovih osobnih podataka, uključujući i profiliranje; imaju pravo prigovora na daljnju obradu osobnih podataka u onoj mjeri u kojoj su prikupljeni u svrhu direktnog marketinga
 • pravo da se ne podliježe automatiziranoj obradi osobnih podataka: pojedinci imaju pravo da ne budu podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi
 • pravo na podnošenje pritužbi: pojedinci imaju pravo priložiti pritužbu nadležnim tijelima za zaštitu podataka u vezi s obradom osobnih podataka
 • pravo na naknadu štete: u slučaju kršenja primjenjivih zakona u obradi osobnih podataka, pojedinci imaju pravo tražiti odštetu za štetu koju im je takvo kršenje moglo uzrokovati.

Zaštita privatnosti

Natura d.o.o., tvrtka vlasnica internetske stranice pietroandpietro.com, obvezuje se pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje obveza; informira kupce o načinu uporabe prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora u vezi s uporabom njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke u vezi s uklanjanjem njihovih imena s lista koje se upotrebljavaju za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi su djelatnici tvrtke Natura d.o.o. i njeni poslovni partneri odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Internetske stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Natura d.o.o. Stranica pietroandpietro.com služi kao internetsko prodajno mjesto tvrtke. Natura d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale uporabom podataka s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Natura d.o.o. obvezuje se primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja mogućih zlouporaba podataka. Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se pod zaštitom protokola SSL uz uporabu 128-bitne enkripcije koja predstavlja siguran način izvršavanja novčanih transakcija. Natura d.o.o. ne smatra se odgovornom za zlouporabe za koje se ne može utvrditi jesu li nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava internetske trgovine ili propusta djelatnika tvrtke Natura d.o.o.

Registracijom u sustav ove internetske trgovine potvrđujete da ste u cijelosti razumjeli Uvjete poslovanja.